Diferències amb altres estils psicoterapèutics


caracteristiques terapia gestalt

Tot i que cada vegada més persones saben què és i cóm es treballa a la teràpia Gestalt, a continuació proposem un llistat d’algunes de les principals diferències existents respecte a altres estils terapèutics:


LA RELACIÓ TERAPEUTA-CLIENT


Sol despertar curiositat el fet que preferim utilitzar el terme “client” al de “pacient”. Un “pacient” és una persona malalta que va a curar-se, algú que espera. Un client simplement és algú que va a la consulta, que és part activa de la seva millora i no un simple espectador.

En Gestalt no treballem des de la tradicional distància asèptica entre terapeuta i client, sinó que en les sessions s’estableix una relació de tu a tu, càlida i empàtica, on la proximitat és la base a partir de la qual es construeix la relació terapèutica. Una relació que és activa, on el/la terapeuta acompanya al client/a a trobar els seus propis recursos, respostes i solucions. Aquests tindran molt més valor, força i autenticitat sent descoberts pel propi client que si se’ls ofereix directament el/la terapeuta.

Fugim de patrons paternalistes i evitem victimismes (el client vist com una persona malalta o sense recursos). El creixement es dóna a partir de la interacció entre iguals, el terapeuta aportant els seus coneixements, experiència i tècniques, el client en un paper actiu, situant-se com l’impulsor del seu propi canvi.

El terapeuta és un acompanyant actiu, un guia que en un inici facilita la trobada dels nous recursos i posteriorment es retira quan la persona és capaç d’usar-los per si sola.


LA FORMACIÓ VIVENCIAL DELS TERAPEUTES


En Gestalt a més de cursar la formació oficial corresponent en teràpia Gestalt, com a requisit indispensable hem de realitzar un intens procés de teràpia personal, tant individual com grupal. Aquest fet és fonamental i diferent d’altres estils terapèutics: en haver recorregut prèviament el camí pel qual transiten els nostres clients, el nivell de coneixements, suport i acompanyament terapèutic és més profund, proper i real que el que es pot oferir a partir d’uns estudis exclusivament teòrics.

Els terapeutes necessiten ser primer pacients.
Han de, en el sentit ètic del deure, saber el que els passarà als seus pacients. Guillermo Borja

Et recomanem llegir aquest article, on exposem les raons per les quals realitzar un aprenentatge experiencial és bàsic pel que fa a adquirir la maduresa personal, empatia, perspectiva i profunditat necessàries per ser un/a bon/a professional de l’ajuda.


L’EQUILIBRI ENTRE RECOLZAMENT I CONFRONTACIÓ


La confrontació és un element bàsic dins d’un enfocament Gestalt seriós. Els terapeutes gestàltics donem suport i reforcem tot allò que és positiu per al creixement i desenvolupament del client, i que neix des de la seva part sana i afavoreix el seu procés i autorecolzament. També confrontem totes aquelles evitacions, resistències y mecanismes neuròtics que l’allunyen del seu equilibri i benestar.

És important remarcar el fet que confrontar no vol dir en cap cas jutjar, rebutjar o menysprear cap aspecte del client, sinó que es tracta simplement de retornar-li un reflex de si mateix de forma assertiva, clara i amorosa que l’ajudarà en la presa de consciència de la seva part menys sana.

L’equilibri entre el recolzament i la confrontació és bàsic per realitzar un procés terapèutic adequat i evitar caure en un paper passiu o excessivament complaent per part del professional, cosa que aniria en detriment de la relació terapèutica i del resultat final del procés.


L’EXPERIÈNCIA I L’EMOCIÓ PER SOBRE LA RACIONALITZACIÓ


Quan només es treballa un problema o símptoma des l’intel·lectual, l’aspecte emocional (l’origen de la major part de dificultats) sol quedar relegat a un segon pla, i per tant, l’assumpte no queda integrat realment, sinó que només queda ” entès “. Resulta una mica contradictori treballar aspectes emocionals només des d’un punt de vista racional.

terapia gestalt caracteristiques

Entendre una cosa o el que la origina no vol dir saber com gestionar-la ni haver-la “superat”, si fos així, tots viuríem feliços i contents després de llegir un parell de llibres d’autoajuda!

Les tècniques gestàltiques faciliten el contacte vivencial de les diferents emocions per acostar-nos a elles d’una manera més completa i profunda. La força i el pes d’una vivència resulta bàsic per aprendre, acceptar i transformar de veritat. La profunditat de l’experiència no es limita al simple enteniment racional sinó que deixa empremta en més nivells.

 

“No podem pretendre comprendre el món només des de l’intel.lecte”
Carl G. Jung

A la teràpia Gestalt considerem que la persona és un tot format per ment, emoció i cos, de manera que busquem l’equilibri d’aquests tres centres vitals com a base per al benestar. Per aquesta raó també li donem rellevància al corporal, moltes vegades oblidat en alguns enfocaments terapèutics. En el transcurs de les sessions si resulta adequat, integrem el cos a la feina que estem realitzant, bé a nivell de reforç amb el que s’està experimentant, bé amb alguna tècnica determinada.

teràpia a Barcelona, coaching a Barcelona, gestalt, teràpia de parella

 


NO ÉS NOMÉS PER A PERSONES AMB PROBLEMES O SÍMPTOMES 


A diferència d’altres tècniques, la teràpia Gestalt no serveix només per tractar símptomes i buscar solucions a conflictes. Com el seu objectiu principal és el desenvolupament de l’autoconeixement i les capacitats de cada persona, també és vàlid per a qualsevol en qualsevol moment de la vida. És una forma d’estar al món, de viure, que serveix tant a persones amb dificultats concretes com a les que volen augmentar el seu benestar sense trobar-se en cap problemàtica determinada.


L’ORIGEN (PROFUNDITAT) PER SOBRE EL SÍMPTOMA (SUPERFICIALITAT)


diferències teràpia gestal bcn gestaltLa majoria de persones van a teràpia per l’aparició d’algun símptoma (estrès, ansietat, tristesa, problemes relacionals o emocionals, etc …), però no cal oblidar que un símptoma apareix sempre per una raó, que té un origen més profund.

Si la teràpia es centra tan sols en millorar el símptoma, aquest tornarà a aparèixer tard o d’hora, sota la mateixa forma o sota una altra diferent, davant del mateix estímul o enfront d’un altre.

En Gestalt, considerem a la persona com un tot i no ens limitem a tractar el símptoma, sinó que anem a buscar el seu origen per no posar només “una tireta” sobre de la ferida, sinó per curar la ferida en si i evitar que torni a produir-se el malestar que ocasionava. Podem dir que el treball es realitza a dos nivells: un més profund en el de buscar i tractar la ferida que l’origina, i un altre que millori el símptoma que està produint el malestar.


EVITAR LA INTERPRETACIÓ


L’enfocament gestàltic fuig de qualsevol tipus d’interpretació. La funció del terapeuta no és la d’interpretar el que li passa al client, sinó la de facilitar que aquest es connecti amb la seva experiència i prengui consciència per si mateix. La interpretació d’alguna manera és vista com “una invasió”, que pot estar tenyida amb la visió personal i subjectiva del professional i impedir la presa de consciència del client. Interpretar porta al terreny de l’intel·lectual i passa per alt el que realment té valor, que són les vivències, emocions i sensacions del client.

No obstant això, un terapeuta Gestalt pot oferir una interpretació al seu client sempre que adverteixi que ho està fent, i en qualsevol cas, deixar que aquest resolgui si li és útil o no.


EL MOMENT PRESENT PER SOBRE EL PASSAT


Partint de que l’experiència de situar-se aquí i ara és ja terapèutica en si mateixa, és únicament en l’ara on un pot actuar, adonar-se, transformar, triar… El centrar-se al present facilita el contacte amb la vivència i la responsabilitat sobre els propis pensaments, sentiments i accions, que és el primer pas indispensable per al creixement.

El realment important és el que li passa a la persona ara, quines dificultats està tenint en el present. Si aquestes dificultats es relacionen d’alguna manera amb el seu passat, anirem a treballar les experiències passades com a manera de curar el conflicte actual.

El nostre present, l’ara, també conté tot el nostre passat: el conjunt de les nostres experiències ens han convertit en el que som avui, de manera que el passat sempre està implícit i ens interessa en com es revela en el present sota diferents aspectes. A nivell terapèutic, les situacions no resoltes del passat són portades al moment present. Aquesta actualització de la vivència i les seves emocions, facilita la seva revisió des d’un punt de vista més profund i sanador.

Hem comentat breument algunes de les diferències principals amb la finalitat d’aclarir possibles dubtes i donar a conèixer la nostra forma de treballar. Per conèixer més detalls sobre l’enfocament gestàltic, en aquest enllaç pots trobar una breu explicació de com és una sessió de teràpia i algunes de les tècniques que poden utilitzar-se al llarg d’un procés psicoterapèutic Gestalt.


DEMANA AQUÍ UNA SESSIÓ GRATUÏTA I SENSE COMPROMÍS


  • La imatge “deje que florezca” és de Jopi