Què és la Gestalt


La Gestalt és tant una manera d’enfocar la vida com un estil psicoterapèutic. El seu objectiu principal és la presa de consciència, el treball de les emocions, l’autonomia i el desenvolupament del potencial de cada persona, permetent-li alliberar-se de bloquejos, assumptes no acabats i actituds inconscients que dificulten les relacions personals, disminueixen el benestar i impedeixen aconseguir objectius.

La teràpia Gestalt és un enfocament altament efectiu i adequat en el tractament i la resolució de dificultats com ara ansietat, estrès, depressió, gestió de les emocions, problemes de parella, baixa autoestima, fòbies, duels, atacs d’ansietat, gestió de canvis i un llarg etcètera de dificultats emocionals i mentals.

Els terapeutes gestàltics considerem que cada persona té en el seu interior les eines necessàries per estar bé, encara que de vegades és necessària una ajuda per a trobar-les i posar-les en pràctica. Per això no ens limitem només a tractar problemàtiques determinades sinó que també és un enfocament de desenvolupament personal vàlid per a tots i totes i en qualsevol moment de la vida, per estar dirigit a obtenir una nova consciència personal i una major intel·ligència emocional.

Hi ha diferents formes de realitzar un procés de teràpia Gestalt: la més habitual és el treball individual però també pot fer-se en grup i en parella.

 El nostre objectiu és el d’acompanyar cada persona a trobar les seves pròpies respostes i recursos per assolir els seus objectius i viure una vida més conscient, sana i plena.

Veure com treballem

Els/les terapeutes gestàltics considerem que cada persona té en el seu interior les eines necessàries per estar bé, encara que de vegades és necessària una ajuda per a trobar-les i posar-les en pràctica. Per això no ens limitem només a tractar problemàtiques determinades sinó que també és un enfocament de desenvolupament personal vàlid per a tots i totes i en qualsevol moment de la vida, per estar dirigit a obtenir una nova consciència personal i una major intel·ligència emocional.

La Teràpia Gestalt se centra al moment present i busca l’adonar-se: prendre consciència de les pròpies emocions, pensaments, creences i necessitats com a primer pas per a poder distingir aquelles que són sanes de les que no ho són. També treballem per equilibrar els nostres tres centres vitals: ment, cos i emocions, i basant-nos en el que és obvi, en el que és, sense fer interpretacions i sense anar a buscar tant els “per què” (passat) com els “per a què” i els “com” (present).

 

teràpia a Barcelona, coaching a Barcelona, gestalt, teràpia de parella

La Gestalt és un camí de trobada i retrobament amb un/a mateix/a

És una trobada en el sentit de descobrir les nostres parts desconegudes, aquelles que de forma inconscient influeixen en les nostres decisions, emocions i actes tant en un sentit positiu com negatiu. I és un retrobament en el sentit de deixar-nos ser, de reconciliar-nos amb el nostre veritable jo i acceptar-nos com realment som.

terapia gestalt


ORÍGENS DE LA TERAPIA GESTALT


“Gestalt” és una paraula alemanya que no té una traducció exacta, però que aproximadament significa “forma” o “totalitat”. L’enfocament Gestalt va ser desenvolupat després de la Segona Guerra Mundial pel doctor en medicina i psiquiatria Fritz Perls i la seva dona Laura, psicòloga, a partir d’elements de la psicoanàlisi, l’existencialisme, la psicologia humanista i el psicodrama.

Perls va considerar que l’arrel dels conflictes està en la incapacitat de les persones en integrar les diferents parts de la seva personalitat en un tot saludable, creant una “forma” (la persona) que queda incompleta. Així doncs els conflictes estan formats a partir de gestalt no tancades: situacions, emocions i circumstàncies que queden sense resoldre i que es presenten sota diferents aparences i d’una manera o una altra no permeten el total benestar i desenvolupament de la persona, fent-la actuar a través d’una sèrie de patrons inconscients i repetitius.

La integració d’aquestes parts separades en un tot, serà la clau per anar tancant les formes obertes i aconseguir que els nostres patrons vagin transformant-se, creant un model de pensament propi, més conscient i lliure.

 

El Dr. Claudio Naranjo, psiquiatra xilè i deixeble de Fritz Perls, és la màxima autoritat actual en Teràpia Gestalt.

Conèixer-se a un mateix és conèixer al fals ésser,
a aquest idiota que portem a dins que constantment ens fa patir. Claudio Naranjo


PRINCIPIS BÀSICS


gestalt barcelona– Viu aquí
– Viu ara
– No imaginis, experimenta la realitat.
– Deixa de pensar coses innecessàries. Sent i observa.
– Expressa en lloc de manipular, explicar, justificar o jutjar
– Lliura’t al desagradable i al dolor igual que al plaer. No limitis la teva consciència
– No acceptis més “hauries” que els que tu et imposis
– Responsabilitzat dels teus actes, sentiments i pensaments
– Accepta’t tal com ets

AQUÍ I ARA

 

Res existeix excepte en l’aquí i l’ara. No podem estar en cap altre lloc que aquí, ni en cap altre moment que ara. Elmindfulness, tant conegut actualment, és una tècnica basada en aquest concepte.

Contínuament la nostra ment ens projecta cap endavant, creant fantasies sobre el futur, i cap enrere, recordant experiències que ja no existeixen. Amb aquest anar i venir en el temps, ens perdem l’únic moment que tenim, el present, i amb ell tota la informació que conté sobre nosaltres mateixos i la pròpia vivència actual en si.

Arrelar-nos a l’aquí i l’ara, ens connecta amb la realitat de la nostra existència, amb el que sentim, notem i pensem en el moment present, i per tant, ens ajuda a contactar amb les nostres necessitats reals per poder-les satisfer. En aquest sentit, l’enfocament Gestalt s’interessa per l’experiència passada en la forma en com es manifesta en el nostre present. Aquesta pràctica ens ajudarà en el nostre procés d’adonar-i a partir d’ell iniciarem els passos necessaris per curar ferides i tancar experiències inacabades.

 

 

ENFOCAMENT VIVENCIAL

Aprendre és, primer, viure i experimentar. Entendre no sempre és aprendre, i menys quan parlem d’experiències vitals. Per això en Gestalt ens basem en el vivencial: quan experimentem alguna cosa és quan aprenem per nosaltres mateixos. La força de la vivència no es limita al simple enteniment racional sinó que deixa una empremta més profunda i en més nivells, ajudant-nos a aprendre i a transformar de veritat. Pots llegir en aquest enllaç un article sobre aquest tema.

En aquest context fem servir diferentes tècnicques  per ajudar a la persona a anar més enllà del pla intel·lectual, implicant també els nivells corporal i emocional (aquest últim, responsable de la gran majoria de les dificultats amb què ens anem trobant al llarg de la vida).

 

ADONAR-SE

Adonar-me és aprendre sobre mi mateix/a. És posar atenció en què sentim, percebem i pensem, identificant les nostres actituds, creences, valors, necessitats i idees sobre nosaltres i el món. És aprendre què ens fa bé i què no, fer conscients els nostres mecanismes inconscients per poder llençar els que no volem i reforçar els que si.
En definitiva, el donar-se compte és el primer i importantíssim pas per poder iniciar el procés de canvi, i sempre passa en l’aquí i ara. Llegeix el nostro article sobre un conte de Jorge Bucay sobre l’adonar-se.

RESPONSABILITAT

Assumir els propis actes, paraules i sentiments ens allunya del paper de simple “víctima” dels altres i de les circumstàncies externes. També ens allunya de la fantasia de ser responsables del benestar dels altres, o de responsabilitzar a algú o alguna cosa del nostre propi. Responsabilitzar-nos del que ens és propi ens torna l’energia necessària per poder situar-nos activament en la nostra vida i adonar-nos de les nostres possibilitats d’elecció en cadascuna de les nostres vivències.

Altres elements que treballem desde la Teràpia Gestalt són:

– autoestima, autonomia y autorecolzament
gestió emocional sana
expressió honesta y clara (cap a un/a mateix/a i els altres)
acceptació d’allò que ens pertany
autoconeixement
respecte cap a un/a mateix/a i els altres

Enllaços a pàgines i articles recomanats per a ampliar informació:

 Diferencias entre Gestalt y otros enfoques terapéuticos  
Aprender de la experiencia  
¡Maldito ego!
 

¿Debo iniciar un proceso terapéutico?
 


Associació Espanyola de Teràpia Gestalt: www.aetg.es

Alguns referents de l’enfocament Gestàltic a l’actualitat: